www.logopedia.dk


Forsiden

Om

Sprogarbejdet

Varelageret

Vejledningen

Værktøjskassen

   Til top   

Den logopædiske værktøjskasse

I værktøjskassen er der konkrete råd og anvisninger på logopædisk arbejde med børn med fonologiske (fonetiske og fonemiske), semantiske, grammatiske (syntaktiske og morfologiske) og pragmatiske vanskeligheder. Den logopædiske værktøjskasse er i al beskedenhed den bog, jeg gerne selv ville have haft, da jeg fik mit første job som kommunal børnelogopæd.

Historien bag værktøjskassen er den, at jeg, da jeg begyndte som logopæd i Farum i 1993, ofte af stue- og støttepædagogerne blev bedt om konkrete anvisninger à la ... "hvordan skal jeg arbejde med farver?", "hvordan kan jeg træne k-lyde?", "hvordan kan jeg stimulere lysten til at rime og remse og fortælle?", "hvordan kan jeg vide, om han forstår ...?"

I starten fortalte jeg af karsken bælg - ret hurtigt blev det trættende at fortælle det samme igen og igen - og værktøjskassen så dagens lys. Først som ca. 20 A4-sider med råd i mildest talt tilfældig rækkefølge. Nu - mange år senere - har værket vokset sig stort og mere velordnet: Flere end 300 sider med opgaver, spil, anvisninger, teoretiske overvejelser, links, masser af konkrete øvelser og aktiviteter mm.