www.logopedia.dk


Forsiden

Om

Sprogarbejdet

Varelageret

Vejledningen

Værktøjskassen

   Til top   

Arbejde med børns (ud)tale & sprog

Jeg kan hjælpe børn, der har vanskeligheder med


Jeg har desværre ingen mulighed lige pt. for privatundervisning.


Inden forløbet starter, vil jeg bede om, at barnet har fået sin hørelse tjekket hos en ørelæge inden for den sidste måneds tid, eftersom nedsat hørelse kan forværre de vanskeligheder, barnet har i forbindelse med at indlære sprog. De færreste børn har nedsat hørelse, så det er mest for en sikkerheds skyld, at jeg beder om dette tjek.

Selve forløbet begynder typisk med en samtale med forældrene om barnet og hans/hendes sproglige formåen, og om de bekymringer, som forældrene kan have om barnets fortsatte sproglige udvikling. Efter denne første samtale arbejder jeg med barnet et par timer, mens forældrene er til stede, så jeg kan tjekke, om barnets præstation er repræsentativ, og så jeg kan vejlede undervejs. Disse første timer bruger jeg på at lege, snakke, spille spil og løse opgaver sammen med barnet, så jeg kan få et indtryk af hans/hendes udtale, ordforråd, grammatik, sprogforståelse etc.

Den første undersøgelse er basis for det videre forløb, der tilpasses til barnets formåen og forældrenes ønsker. Selve arbejdet vil foregå med forældrenes deltagelse enten i klinikken eller på Skype. Ofte vil der være tale om en aftale eller to om ugen. Barnet får en personlig arbejdsmappe - i denne mappe kommer der opgaver, lege, spil, øvelser og dagssedler, så det er nemt for alle at følge med i, hvad vi arbejder med.


Og hvad koster det så? Det kan du se hér!