www.logopedia.dk


Forsiden

Om

Sprogarbejdet

Varelageret

Vejledningen

Værktøjskassen

   Flere links   

   Til top   

Opslagstavler på Pinterest

Pinterest er min virtuelle hukommelse. Gode ideer, gode illustrationer, gode links ... (stort set) alt blir pinnet. Så slipper jeg for at ærgre mig over det, jeg ikke kan huske.

Jeg har skrevet en intro til at komme i gang med Pinterest, som du kan se her.


»Pinterest er et socialt netværk med fokus på deling af fotos. Brugeren deler og kommenterer fotos der ligger inden for dennes interesse og skaber således en social identitet via sine interesser som inddeles i forskellige boards. Brugerne kan vælge at følge hinanden på kryds og tværs, og man kan nøjes med kun at følge de boards hos en anden bruger, der har ens interesse. Synes en bruger tilstrækkeligt godt om et foto, som denne møder på sin vej, kan funktionen ’repinning’ benyttes. Dernæst indsættes billedet på et board efter eget ønske, og brugerens followers (andre brugere der følger den pågældende bruger) vil blive præsenteret for det ved næste login.« (Kilde: Wikipedia)


Jeg har lavet en del opslagstavler (boards) af børnelogopædisk tilsnit på Pinterest. Nogle af dem er billedsamlinger, og andre indeholder links til praktiske ideer og teoretiske overvejelser. For mig at se er Pinterest vidensdeling, når det er allerfornemst.

Eftersom hovedsproget på Pinterest er engelsk, er en del af opslagstavlerne og kommentarerne til de enkelte pins på engelsk. Og eftersom jeg selv er dansk, er der også en del opslagstavler med danske titler og pins med danske kommentarer.

Her kan du se en samlet oversigt over mine børnelogopædiske boards på Pinterest. Og nedenfor kan du klikke dig ind på de emneområder, jeg har pinnet om.