www.logopedia.dk


Forsiden

Om

Sprogarbejdet

Varelageret

Vejledningen

Værktøjskassen

Vejledning til fagfolk

Når et barn modtager logopædisk bistand, kan det være umådeligt svært at vide, hvordan man som professionel (fx som (støtte-)pædagog i en daginstitution eller som (støtte- eller special-)lærer på en skole) bedst kan bidrage til og støtte op om barnets sproglige udvikling.

Kontakt mig gerne, så vi i fællesskab kan drøfte, hvilken vejledning du præcist har brug for. Priseksempler kan du se hér.