www.logopedia.dk


Forsiden

Om

Sprogarbejdet

Varelageret

Vejledningen

Værktøjskassen

   Til top   

Vejledningen

Jeg kan tilbyde følgende former for vejledning:

Igennem årene har jeg været involveret i en del kortere vejledningsforløb. Se eksempler hér.


CPLOL (der er en sammenslutning af 33 europæiske logopædfaglige organisationer) har lavet en del materiale vedrørende tale-/sprogvanskeligheder hos børn. Så hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit barns sproglige udvikling er alderssvarende, er de følgende links gode steder at hente viden:


Links: