www.logopedia.dk


Forsiden

Om

Sprogarbejdet

Varelageret

Vejledningen

Værktøjskassen

   Til kursusoversigten   

   Til top   

Universitetsundervisning

Nedenfor kan du se en oversigt over en del af de emner, jeg har undervist i på audiologopædistudiet på Københavns Universitet (1999-2007) og på logopædi- og audiologistudiet på Syddansk Universitet (2009-2012):