www.logopedia.dk


Forsiden

Om

Sprogarbejdet

Varelageret

Vejledningen

Værktøjskassen

Kurser, temadage, konferencer og universitetsundervisning

På linksene nedenfor kan du se en oversigt over kurser, temadage, konferencer, undervisning etc., som jeg har afholdt i tidens løb.

Kurserne har primært handlet om sprogstimulering af førskolebørn, om beskrivelse og behandling af sprog-/talevanskeligheder hos børn, vejledning af forældre og andre omsorgsgivere.

En oversigt over de emner, jeg har undervist i på KUA og SDU, kan du se hér.

Herudover har jeg fra 1989 til 2004 afholdt en række kurser om studieteknik på Studieskolen i København.