www.logopedia.dk


Forsiden

Om

Sprogarbejdet

Varelageret

Vejledningen

Værktøjskassen

Kurser, temadage og konferencer

På linksene nedenfor kan du se en oversigt over andres kurser, temadage, konferencer etc., som jeg har deltaget i i tidens løb.