www.logopedia.dk


Forsiden

Om

Sprogarbejdet

Varelageret

Vejledningen

Værktøjskassen

   Til top   

Om Ulla Lahti

Jeg er en erfaren logopæd (universitetsuddannet tale-/læsepædagog), der siden 1991 har arbejdet med både direkte og indirekte afhjælpning af tale- og sprogvanskeligheder hos førskole- og skolebørn. Jeg har desuden 11 års erfaring som ekstern lektor i dysfasi (tale-/sprogvanskeligheder hos børn) på audiologopædistudierne på Københavns Universitet og Syddansk Universitet i Odense.

Hvis du vil vide mere om mig, kan du gå ind på følgende sider:


Du kan få fat i mig på: