www.logopedia.dk


Forsiden

Om

Sprogarbejdet

Varelageret

Vejledningen

Værktøjskassen

   Til top   


Logopædisk hjælp til selvhjælp

Kurser, rådgivning og logopædisk materiale

Logopedia har eksisteret siden august 2004. Indehaver er cand. mag., børnelogopæd Ulla Lahti.

Jeg kan tilbyde:

  • Bloggen sprogkiosken med jævnlige børnelogopædiske indspark
  • Logopædisk interventionsmateriale med fokus på støtte til børns sprog- og taletilegnelse
  • Lydbyggerens og Lydalfabetets 'kom-i-gang'-pjece
  • Lydbyggerens og Lydalfabetets web-app med en oversigt over danske ord med 1 og 2 fonemer
  • Alskens opslagstavler på Pinterest med førskole-opgaveark og andre børnelogopædisk interessante emner
  • Kurser og foredrag til fag- og lægfolk om sprogvanskeligheder, sprogstimulation og logopædi i teori og praksis
  • Vejledning af forældre, dagpleje- og institutionspersonale, lærere, nyuddannede talepædagoger/-lærere og logopæder

sidst opdateret d. 20. maj 2018


girl diaper cake
besøgende siden 2011